Saltskog - Södertälje S station, sida 2


På dessa kartor framgår var Saltskog station var belägen fram till 1921. På den ekonomiska kartan nedan kan man se läget för Södertälje S.
Bron över Södertälje kanal flyttades längre söderut 1921.

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus
1916
Godsmagasin

Hus 9A
1917
Hus 9B
1916
Hus 9C
1916
Hus 9D
1916
Hus 9E
1922
Hus 9F
1922
Hus 9G
1925
Saltskog-Södertälje S: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2010