Sparreholm station, sida 2Häradsekonomiska kartan 1897-1901
Ekonomiska kartan 1958Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Sparreholm: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011