Sparreholm station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 5 anställda, 50 resande och 36 ton gods. 
År 1893: 6 anställda, 62 resande och 37 ton gods.
År 1896: 6 anställda, 67 resande och 32 ton gods.
År 1900: 7 anställda, 85 resande och 41 ton gods.
År 1911: 7 anställda, 28 tåg, 132 resande, 77 ton gods och 17 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1919: 7 anställda, 17 tåg, 128 resande, 101 ton gods och 17 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 7 anställda, 18 tåg,  51 avg resande, 66 ton gods och 12 till- och frånkopplade godsvagnar.
Sparreholm: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002