Stettin lastplats, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1897-1901
Ekonomiska kartan 1956

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Stettin: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2009