Torp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 2 anställda, 2 resande och 3 ton gods.
År 1893: 2 anställda, 17 resande och 7 ton gods. 
År 1896: 2 anställda, 24 resande och 5 ton gods.
År 1911: 2 anställda, 19 tåg, 62 resande, 15 ton gods och 3 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1915: 4 anställda, 26 tåg, 86 resande, 16 ton gods och 6 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1919: 3 anställda, 16 tåg, 90 resande, 19 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 3 anställda, 16 tåg, 39 avg resande, 10 ton gods och 2 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Torp: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002