Tumba station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1901-1906
Ekonomiska
kartan 1951.
Denna spårskiss är vänd tvärtemot kartorna ovan. Söder om järnvägen är uppåt och norr om järnvägen nedåt.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hus 9A
1905


1957
Såld
Hus 9B
1910


1957
Såld
Tumba: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008