Tumba station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 4 anställda, 103 resande och 21 ton gods.
År 1893: 5 anställda, 113 resande och 26 ton gods. 
År 1896:
År 1900: 7 anställda, 288 resande och 61 ton gods.
År 1904: 9 anställda, 334 resande och 40 ton gods.
År 1915: 13 anställda, 42 tåg, 639 resande, 59 ton gods och 18 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1919: 14 anställda, 36 tåg, 727 resande, 50 ton gods och 14 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 11 anställda,  44 tåg, 395 avg resande, 28 ton gods och 8 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Tumba: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002