Vingåker station, sida 2


Häradsekonomiska kartan
Ekonomiska kartan 1955
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Vingåker: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2009