Vingåker station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 7 anställda, 72 resande och 42 ton gods.
År 1893: 8 anställda, 92 resande och 13 ton gods. 
År 1900: 9 anställda, 115 resande och 60 ton gods.
År 1919: 10 anställda, 13 tåg, 232 resande, 83 ton gods och 11 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 10 anställda, 15 tåg, 80 avg resande, 62 ton gods och 11 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Vingåker: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002