Tidtabell Stockholm - Katrineholm - Hallsberg - Älgarås sommaren 1912


Tåg mot Malmö här
Tidtabell ur TÅGTIDTABELLEN sommaren 1912.
Stationsnamnen är "klickbara".
Gäller även vissa anslutningstider.

Mot Göteborg

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2003