Lerbäck station

Lerbäck station, SJ

Här gick järnvägen från Lerbäck mot Skyllberg. Det syns tydligt var banan har gått. Bilden är tagen i augusti 1999.
Lerbäcks station augusti 1999. Stationshuset är rivet. Allt verkar tomt, öde och övergivet.

Här till vänster låg i alla fall en gång ASLJ bangård i Lerbäck. Statsbanans spår (numera bara ett) går till höger. Stationshuset låg till höger i bild, på andra sidan om statsbanans spår.

Bilden är tagen i riktning från Motala mot Hallsberg.

Finns det då inte något kvar av smalspåret i Lerbäck? Titta här !ASLJ hemsida * Karta ASLJ linje

Copyright © Stig Lundin 2000