Motala verkstad station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1868-1877
Ekonomiska kartan 1948.

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Motala verkstad: Sida 1 Trafik

Mjölby-Hallsberg-Örebro-Krylbo

Copyright © Stig Lundin 2008-2010