Spannarboda station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1922: xx anställda, x tåg, x resande, yy ton gods och. xx till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1953: 4 anställda (1 knt, 2 tb, 1 postbitr), 32 tåg. Under året: 2.175 sålda personbiljetter och 397 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 4.
Spannarboda: Allmänt Bangård Trafik

Statsbanan Krylbo-Örebro

Copyright © Stig Lundin 2002