Lindbacka hlp
Gräveby
* Karlslund

6,7 km från Örebro Km 6,681 förs

 
 
 
 

Foto från Sveriges Järnvägsstationer, 1948.

Järnväg
Öppnad 1897 av Örebro - Svartå järnväg. Till SJ 1907. Eldrift 1937.
1919
Lk 3, Bsp Karlslunds kvarn.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Hp ..1906-1910...., tpl 1930-1933, kplv ..1935-1960*.., obem ..1963-......
Post ..1931-....., ej poststation ..1944-               * manl 1941
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
..1901-1923
K J Johansson

-1900.... P J Johansson 1862-1926
E O Pettersson
1930-1933 W G (Gustafsson) Wiewegg 1887 Stf Gropen 27
Tb Latorpsbruk 33
..1946-1948> A E Gruvnan 1916


Lindbacka: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Örebro - Svartå 

Copyright © Stig Lundin 2003-2014