Skårby station, sida 2


Ekonomiska kartan 1974

Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Skårby: Sida 1 Trafik

Bohusbanan

Copyright © Stig Lundin 2011