Bäckefors station
Tingvalla
Ödsköld
*
Dalskog
Skällsäter

39 km från Kornsjö 26 km från Mellerud 60 km från Uddevalla 29 km från Bengtsfors Km 26,323 DJ
Km 60,3 ULB
Bäcke förs

Bangårdsritning


 Järnväg
DJ: Öppnad 1879. Eldrift 1939. Arrenderad av BJ 1942. Till SJ 1948.
ULB: Öppnad 1895. Till SJ 1940.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
5 kl ..1918-1948, stm20 1948-1956.. 
Post ..1897-1932....., ej poststation ..1956-
Anm
År
Namn
Född
Tidigare
Senare
Död
Anm1879-1908
Gustaf Oskar Schveder
1846
DJ byggnad, mnaterialförv 1877
Pension 1908


1908-1923
Fredrik Pegelow
1860
Stf Mon 1884
Pension 1923
1941

1923-1943
Einar Wass
1882
Sts Bäckefors 1922
---
1943


Bäckefors: Sida 2 Trafik Övr trafikpersonal
Övr banpersonal
ULB personal
DJ tidtab 1912 ULB tidtab 1912

Karta DJ linje * Karta ULB linje

Copyright © Stig Lundin 2004-2015