Hökedalen station
Mon
* Ed

km från
km från
Km 48,632
Dals-Ed förs

Bangårdsritning

Järnväg
Öppnad 1879. Eldrift 1939. Arrenderad av BJ 1942. Till SJ 1948.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
2 kl ..1918-1936.., tpl ..1949-1954.., kplv .....-1956..
Post ..1930-1956..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1882-1913 Hans Frithioff 1850 Kond 1879, från Mellerud
Pension 1913 1938

1913-1936> Frithiof Wodarg 1878

1951

Hökedalen: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

DJ * Karta DJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2004-2015