Björneborg station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1883-1895
Ekonomiska kartan 1962
Länk till hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Björneborg: Sida 1 Trafik

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008