Linjen Kil - Charlottenberg

Kristinehamn-Kil Grythyttan-Kil Kil-Åmål Kil-Torsby DVVJ

Km  Anläggning Namn Anm
349,495 Stn Kil 0
0
349,830 Väg Kil 0
0
349,900 Vägbro Kil 1871
0
350,941 Väg Lersäter 0
0
352,000 Bro Skårbol 1871
0
352,550 Bv 384 Skårebol 0
0
353,300 Bro Norsälven 1920
0
354,200 Vägport Fagerås 1871
0
354,472 Bv 385 Köpung 1870
1965
355,137 Bv 386 Fagerås 0
0
355,142 Väg Fagerås 0
0
355,299 Stn Fagerås 0
0
355,487 Hus 9 B Fagerås 1876
0
355,493 Hus 9 A Fagerås 0
0
356,000 Vägbro Harkvål 1871
0
356,900 Vägbro Ackbol 1871
0
357,085 Bv 387 Myresta 0
0
357,470 Bv 388 Gassebol 0
0
357,511 Hp Gassebol 0
0
357,555 Väg Gassebol 0
0
358,000 Vägport Ackbol 1871
0
359,145 Bv 389 Gönäs 0
0
359,600 Vägport Gönäs 1871
0
360,000 Bro Norstjärn 1871
0
360,400 Vägbro Klaxås 1926
0
361,768 Väg Lene 0
0
361,773 Bv 390 Lene 1870
0
361,790 Vägport Lene 1871
0
361,834 Stn Lene 0
0
362,170 Bro Lene 0 8 78 m 0
363,000 Bro Bråtsjön 1871
0
363,773 Bv 391 Bråtsjön 0
0
364,352 Bv 392 Södra Boda 0
0
365,890 Väg Högboda 0
0
365,900 Bv 393 Högboda 0
0
366,000 Vägbro Högboda 1871
0
366,000 Bro Högboda 1871
0
366,034 Hus 9 A Högboda 1876
1967
366,046 Stn Högboda 0
0
367,000 Bro Lerboda 1871
0
367,000 Bro Björknäs 1869
0
368,000 Vägport Boda 1871
0
368,290 Bro Högboda 0 7 9 m 0
368,462 Bv 394 Boda 0
0
369,000 Vägport Björknäs 1871
0
369,930 Bv 395 Årtetan 0
0
370,000 Vägbro Björknäs 1871
0
370,000 Vägport Årtetan 1871
0
371,000 Vägport Orrnäset 1871
0
372,000 Bro Morjansfors övre 1871
0
372,000 Bro Morjansfors nedre 1871
0
372,130 Bv 396 Morjansfors 0
0
374,900 Stn Brunsbergs bruk 0
0
374,916 Bv 397 Brunsberg bruk 0
0
374,930 Väg Brunsberg bruk 0
0
375,000 Vägport Brunsbergs bruk 1871
0
376,000 Vägport Västeråsen 1871
0
376,211 Stn Brunsberg 0
1976
376,470 Bv 398 F Brunsberg 0
0
376,650 Bv 399 B Brunsberg 0
0
377,000 Bro Värmeln 1936
0
377,850 Bv 400 Gunnarsbyn 0
0
377,880 Bv 401 Värmeln 1875
1948
379,480 Bv 402 Skärmnäs 0
0
380,000 Vägbro Skärmnäs 1871
0
380,686 Bv 403 Kristås 0
0
382,827 Väg Edane 0
0
383,000 Bro Edane 1871
0
383,089 Stn Edane 0
0
383,622 Bv 404 Edane 0
0
383,640 Väg Edane 0
0
384,738 Väg Gryttom 0
0
384,743 Bv 405 Gryttom 0
0
385,000 Bro Högåsen 1871
0
385,000 Bro
Nyängen 1871
0
385,000 Bro Vik 1871
0
386,510 Väg Lillåsvägen 0
0
387,562 Bv 407 Ingersbyn 0
0
387,600 Stn Ingersbyn 0
0
388,412 Väg Myrom 0
0
389,322 Bv 408 Nytorp 0
0
390,825 Hp Myrom 0
0
390,924 Bv 409 Myrom 1870
0
390,990 Väg Myrom 0
0
392,983 Bv 410 Mötterud 0
0
394,200 Vägbro Mutterud 1871
0
394,500 Växel Grusspår 0 Norrut t Långvale 0
394,931 Bv 411 Lycke 0
0
394,931 Bv 411 Lycke 1947 Km osäkert 1966
396,000 Bv 412 F Styckåsen 0 =Aktk 4141 0
396,400 Vägport Vik 0 Gamla 0
396,837 Bro Glafsfjorden 1871 6 2 m 0
397,127 Vägbro
0
0
397,285 Väg Sågudden 0
0
397,711 Bv 413 B Arvika 0
0
397,746 Väg Hamngatan 0
0
397,921 Stn Arvika 0
0
398,980 Bv 414 F Agneteberg 1875
1969
400,000 Bro Jösse älv 1867
0
400,165 Bv 415 Kyrkebyn 0
0
401,873 Bv 416 Kärsmossen 0
0
402,280 Växel DVV Gilserud 0
0
402,350 Väg Gillserud 0
0
403,713 Bv 417 Gilserud 0
0
404,915 Bv 418 Rud 0
0
406,442 Bv 419 Ottebol 0
0
406,983 Hus 9 A Ottebol 1876
0
407,036 Stn Ottebol 0
0
407,037 Hus 9 B Ottebol 1876
0
408,000 Vägbro Ottebol 1867
0
408,000 Vägbro Stenbacka 1867
0
408,000 Vägbro Kajabron 1867
0
408,000 Vägbro Åsabron 1867
0
408,000 Vägbro Anneberg 1867
0
408,000 Vägbro Ottebols gård 1867
0
408,000 Bv 420 Hungalsvik 1875
0
409,000 Bro Kroppsta älv 1867
0
410,375 Bv 421 Ottebols gård 1867
1939
412,170 Bv 422 Sätra 0
0
414,000 Vägbro Smugan 1867
0
414,200 Bv 423 Smugan 1867
0
414,200 Väg Smugan 0
0
415,000 Vägbro Hammarsborg 1867
0
415,918 Stn Kroppsta 0
0
416,082 Bv 424 Kroppsta 1875
0
416,300 Bv 425 P Kroppsta lp 0
0
417,253 Väg Åmotfors 0
0
417,843 Stn Åmotfors 0
0
417,905 Hus 9 Åmotfors 1874
1964
418,000 Bro Åmotfors 1867
0
418,436 Vägport Åmotskogen 0 3 3 m 0
418,980 Bv 426 Bråten 1867
0
420,978 Bv 427 Udden 0
0
421,000 Bro Vittensten 1929
0
421,590 Väg Åsporten 0
0
421,668 Bv 428 Vittensten 0
0
424,000 Bro Lerot 1867
0
424,257 Bv 429 Hammarsberg 0
0
424,500 Stn Lerot 0 Fd Bysjön 0
425,450 Bv 430 Lerot 1875
0
427,150 Väg Väststuga 0
0
427,850 Väg Nordstugan 0
0
428,200 Stn Ås 0
0
428,247 Bv 431 Ås 1867
0
428,265 Väg Ås 0
0
429,180 Väg Heden 0
0
430,735 Bv 432 Mällbyn 1867
0
432,000 Bv 433 F Charlottenberg 0
0
432,223 Stn Charlottenberg 0
0
432,223 Hus 9 D-E Charlottenberg 1919
0
432,240 Väg Skolgatan 0
0
432,990 Väg Bergkvistavägen 0
0
433,230 Bv 435 F Södra Emterud 1867
0
435,000 Bro Billan 1930
0
435,460 Bv 436 Morast 1867
0
436,741 Väg Norra Emterud 0
0
436,760 Bv 437 Norra Emterud 1875
0
436,847 Stn Eda glasbruk 0
0
437,000 Bro Eda 1865
0
437,525 Bv 438 P Eda Lp 0
0
437,525 Växel Grusspår 0 Söderut över Wrangsä 0
437,562
Eda 0
0
438,818
Mot Norge 0
0


Copyright © Stig Lundin 2008-2013