ULB bana

ULB km för km


År 1909:
Huvudspår 89 000 m, sidospår 8 203 m, rälsvikt 17,3 kg/m, minsta kurvradie 180 m, största lutning 16,67 promille, axeltryck 7,0 ton, sth 40 km/h, 22 broar, 13 vägkorsningar, 3 vägportar, 4 vägbroar, 12 egna stationer, 4 hlp, 3 lokvändskivor, 2 vagnvågar, reparationsverkstad.

ULB huvudsida

Copyright © Stig Lundin 2005