Bengtsfors - Bengtsfors V station* Billingsfors

29 km från Bäckefors Km 89,019
Ärtemark försJärnväg
Öppnad 1895. Till SJ 1940.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
Stins 1895-1912.., 5 kl ..1918-1924.., 3 kl ..1930-....., SJ: 6 kl ..1945-1946.., stm18 1948-1951, tpl 1/10 1951-1955..
Ej poststation
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1895-1898 Amandus (Johansson) Brinck 1870 BJ kb 1891
FJ tc-ass 1899

1899-1916 Oskar Jansson 1864 Stf Färgelanda 1899 ---
1916

1916-1934 Gustaf Rådström 1871 Stf Ödeborg 1900 Pension 1934
1938

1934-1942 Adolf Sääf 1878 Knt Bengtsfors

1965

1942-1950 Carl-Gustaf Ohlsson 18981950-1959 Einar Segerlind 1896

Pension 1959
1969

1959-1960.. Stig Bååt
Bengtsfors: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Karta ULB linje

Copyright © Stig Lundin 2004-2015