ULB ledning

KIJ xxx
Trafikchef
År Namn Född Tidigare SenareAnm


1907-1915> O M Friberg 1868Baningenjör
År Namn Född Tidigare Senare

Maskiningenjör
År Namn Född Tidigare SenareULB * Karta ULB linje

Copyright © Stig Lundin 2011