Aneby station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 

År 1896: 5 anställda, 36 resande och 20 ton gods.
År 1900: 5 anställda, 47 resande och 41 ton gods.
År 1904: 6 anställda, 50 resande och 32 ton gods.
År 1911: 7 anställda, 20 tåg, 82 resande, 39 ton gods och 8 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1915: 7 anställda, 21 tåg, 132 resande, 60 ton gods och 12 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 6 anställda, 18 tåg, 66 avg resande, 44 ton gods och 12 till- och frånkopplade godsvagnar. Aneby: Allmänt

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002