Gripenberg station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 

År 1896: 3 anställda, 44 resande och 10 ton gods. 
År 1900: 3 anställda, 59 resande och 15 ton gods.

Gripenberg: Allmänt

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005