Okna station, sida 2


Häradsekonomiska kartam 1868-1877
Ekonomiska kartam 1947
Länk till hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Okna: Sida 1 Trafik

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2009