Grimstorp station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 

År 1896: 2 anställda, 23 resande och 8 ton gods.
År 1900: 3 anställda, 26 resande och 10 ton gods.
År 1904: 3 anställda, 27 resande och 8 ton gods.Grimstorp: Allmänt

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005