Osby station, trafik


SJ: 1862-
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 8 anställda, 85 resande och 55 ton gods.
År 1900: 10 anställda, 105 resande och 62 ton gods.
År 1904: 11 anställda, 101 resande och 71 ton gods.
Osby: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005