Barkåkra - Vejbyslätt station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1926-1934
Ekonomiska kartan 1969Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Barkåkra-Vejbyskätt: Sida 1 Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2010-2011