Frillesås station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1919-1925
Ekonomiska kartan 1965Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Frillesäs: Sida 1 Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2011