Himle station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 1 anställd, 29 resande och 3 ton gods.
År 1900: 2 anställda, 32 resande och 7 ton gods.
År 1904: 3 anställda, 41 resande och 9 ton gods.
Himle: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005