Linjen Ängelholm - Åstorp - Landskrona

LLTJ L&HJ Malmö-Billesholm HHJ Åstorp-Kattarp-Höganäs Halmstad-Kattarp-Hälsingborg EKJKm
Km  Anläggning Namn224,279

Station
Spannarp
231,047

Station
Åstorp236,670

Station
Norra Vram240,013
0 Stn Billesholms gruva

0,634 Väg Kontorsvägen

4,971 Väg Ekeby gruvväg

5,125 Stn Ekeby

5,660 Väg


9,635 Väg

250,385
10,372 Stn Kingelstad


13,361 Väg Ottarps kyrkväg Fällbommar
253,426
13,413 Hp Ottarp

15,871 Väg


16,735 Väg


16,888 Stn Vadensjö


17,803 Väg Vadensjö S Ljus o ljud

21,571 Väg Säby Fällbommar
261,935
21,922 Stn Säby

24,804 Väg Malmövägen Faällbommar

25,068 Väg Tegelbruksgatan Fällbommar

25,441 Väg Fäladsvägen Fällbommar

25,754 Väg Gasverksgatan Fällbommar

26,236 Stn Landskrona

VKB * Karta;:  

Copyright © Stig Lundin 2011