Norra Vram station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 2 anställda, 31 resande och 12 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 33 resande och 19 ton gods.
Norra Vram: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005