Vadensjö station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 2 anställda, 43 resande och 17 ton gods.
År 1900: 3 anställda, 55 resande och 19 ton gods.
Vadensjö: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005