HSJ rullande materielHjo - Stenstorps Järnväg (HSJ) var den första längre järnvägen i Sverige som byggdes med 891 mm spårvidd. Det var meningen att Hjobanan skulle byggas med 802 mm spårvidd, men man ändrade sig i sista stund. Man hann även köpa ett begagnat ånglok (Carl IX) med 802 mm spårvidd, vilket fick byggas om för att passa på HSJ.

Att klarlägga vilken rullande materiel som funnits vid HSJ är inte helt lätt. En del vagnar avyttrades redan på 1870-talet. Senare såldes lok och vagnar till olika järnvägsbyggnader, industrier och privatpersoner. Uppgifterna nedan är långt ifrån kompletta, men de är ändå en början. De kommer förhoppningsvis att uppdateras efterhand.


HSJ huvudsida

Copyright © Stig Lundin 1999