Smedtofta hlp, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1877-1882
Ekonomiska kartan 1961


Spårskiss omkr 1925
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Smedtofta: Sida 1 Trafik

Karta LJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2009-2011