Lidköping - Skara - Stenstorps Järnväg, LSSJ


Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Lidköping förbi Skara till Stenstorps station på Västra stambanan. Öppnad år 1874. 50 km lång. Dotterbolag till VGJ från 1916. Till SJ 1948. Nedlagd 1961.


HSJ * VGJ * SAJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2005