Gössäter station


Kärrgården
*
    Vänern
Forshem

28 km från Skara 2 km från Forshem Km 157,029
Fullösa förs
Ur Sveriges Järnvägsstationer, 1926: Klass 3. Uppbörd ca 135.000 kr. Tjänstgöringstid 13 timmar. Övriga tjänstemän: 1 förste kontorsbiträde och 2 stationskarlar. Poststation. Underlydande trafikplatser: Kärrgården, Kinnemalma och Vänern.


Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
3 kl ..1918-1936.., 2 kl 1941-1945, 3 kl 1/3 1945-1948, SJ: stm16 1948-1951, stm18 1951-1952, stm20 1952-1954, tpl 1/9 1954-1961, bem hlp 1/11 1961-1962..
Post ..1948-1954..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1889-1916 Alfred (Johansson) Malke 1865
Stf Skara 1916 1948
1919-1941 Nils (Petersen) Ryle 1888 Uins 1916 ---
1941

1941-1950 Carl Lundberg 1895 Stf Hova 1933


1950-1954 Gilbert Mörk 1898 Stf Brintbodarne 1936, Knt 1943 Stf Floby 1954
1978
Övrig personal
Trafik Maskin
Gössäter: Sida 2 Övr personal Lokförare Trafik Banvakter Tidtab 1912 Tidtab 1925

VGJ * Karta VGJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2013