Boda - Kindsboda hlp, sida 2Häradsekonomiska kartan 1890-1897

Ekonomiska kartan 1964
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Boda-Kindsboda: Sida 1 Trafik

Karta BAJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2011