Borås övre station, sida 2Häradsekonomiska kartan 1890-1897

Ekonomiska kartan 1964
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Borås övre: Sida 1 Trafik

Karta VBHJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2011