Linjen Falkenberg - Fridhemsberg

<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926)

Från Falkenberg gick järnvägen i nordostlig riktning över slätten mellan några bergkullar. På Tröingeberg, t h om järnvägen låg Falkenbergs stads vattenmagasin.
Första station var Vinberg, 7 km från Falkenberg. Det var en typisk liten station som betjänade det omgivande jordbrukslandskapet. Här började f ö  flera unga pojkar sina järnvägskarriärer genom att hjälpa till som elever vid stationen.

Banan fortsatte förbi Dals hållplats och Katrinebergs folkhögskola till Vessigebro. Vidare utmed Ätrans dalgång förbi Höstena hållplats till Ätrafors station, där det fanns en pappersmassefabrik under järnvägens första tid och där man på 1910-talet hade stora planer på nya industrier. Från Ätrafors följde FJ i stort Högvadsåns dalgång förbi Köinge och Ullared fram till Fridhemsberg. Stationen vid Svartråhed tillkom först 1908. Ullared var från 1910 föreningsstation med normalspåriga Varberg - Ätrans järnväg. Det var i Ullareds nedlagda stationshus som välbekanta G K:s startade på 1960-talet.


FJ * Karta Fridhemsberg-Holsljunga

Copyright © Stig Lundin 2000