MaVJ  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot
1 1C NoH 513 1898 1483
2 1C NoH 514 1898 1484
3 1C NoH 515 1898 1485

MaVJ huvudsida * Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2005