Strömsnäsbruk station, sida 2


Ekonomiska kartan 1949

Strömsnäsbruk, norra delen

DelaryAnläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Strömsnäsbruk: Sida 1 Trafik

SSJ karta

Copyright © Stig Lundin 2010