Osbyholm station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1971Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Osbyholm: Sida 1 Trafik

ÖSJ karta

Copyright © Stig Lundin 2010-2011