Östratorp - Smygehamn station*
Äspö

6 km från Klagstorp Km xxx Östra Torp förs
Stationen byter namn till Smygehamn 10/6 1950.
Östratorp järnvägsstation med BÖJ Lok 51.
Bild från Sveriges Järnvägsmuseum.
Järnväg
Öppnad 1887. Till SJ 1941. Nedlagd 1957.
Östratorp
Järnvägsstationen låg alldeles invid Smyge fiskeläge. Platsen var en viktig handelsort redan mot slutet av 1800-talet då närmare 1000 personer bodde där. Här fanns hotell, bryggeri, kvarn, handelsbodar och torgplatser med betydande handel. Här fanns även ett kalkbruk med 7 kalkugnar utefter stranden. Kyrkan nybyggd 1880. Den 17 m höga fyren vid Smygehuk uppförd 1883. Smyge hade ca 650 inv 1931.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stins 1887-1912.., 2 kl ..1918-1936.., SJ: 6 kl 1941-1942.., 7 kl ..1946-1948. stm16 1948-1952, stm17 1952-1954..
Post .....1897-1930..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1887-
M Fransson

1893-1924> Per Persson 1863 Stf Anderslöv 1887


1928-1936> Johannes Hansson 1873


1940-1946 Gustaf Nordström 1890
Stf Trönninge 1946

1946-1948> Johan Andersson 1887 Knt 1939

1950-1954> E E Grahn 1894


Östratorp: Sida 2 Trafik Tidtab 1912 Tidtab 1925

BÖJ * Karta BÖJ linje

Copyright © Stig Lundin 2003-2015