Barsebäcksby station, sida 2


Häradsejknomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1969
Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Barsebäcksby: Sida 1 Trafik

KjBJ karta

Copyright © Stig Lundin 2008-2010