Västanhög hlp, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1968-1969
Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Västanhög: Sida 1 Trafik

KjBJ karta

Copyright © Stig Lundin 2008-2010