Lilla Harrie station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomisaka kartan 1968-1969
Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Lilla Harrie: Sida 1 Trafik

KSJ karta

Copyright © Stig Lundin 2010