Vallkärra station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1968Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Vallkärra: Sida 1 Trafik

Karta LLTJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009