Högestad station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: Kplv, 8 tåg per dag. Under året: 2763 sålda personbiljetter och 663 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 6.
Högestad: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005