Vintrie station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 2 anställda (1 tb, 1 pb), 17 tåg per dag. Under året: 11067 sålda personbiljetter och 1979 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 8.
Vintrie: Allmänt Bangård Trafik

MTJ

Copyright © Stig Lundin 2005